top of page

Bütçe Yönetimi

Nasıl Fayda Sağlarız?

Retail Three Danışmanlık inovatif bütçe yönetimi metodu ile strateji, marka, satış ve ürün yönetimi ile entegre, güvenilir ve esnek bütçeleme süreçlerinin öğretilmesi, hazırlanması, sürdürülebilirliği ve geliştirilmesinde destek vermektedir.

Bütçe içeriklerinin tasarlanması, şirket hedef ve stratejileri ile uyumlu anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi ve bütçelerin hazırlanmasında yardımcı olmaktadır.

Ayrıca şirketinizin geçmiş dönemlerdeki gelişimi ve mali potansiyelinin analiz edilmesi ve hız, kalite ve iş hedeflerine ulaşılmasına odaklanan kapsamlı bir raporlama ve planlama sistemi kurmanıza destek verebilmektedir.

Bütçe gelecek yıl boyunca gerçekleştireceğiniz faaliyetleri planlamak ve planlanan sonuçlara ulaşmanızı sağlamak için hazırlanır. Firmalar hazırladıkları bütçeler sayesinde, amaçlarını ve hedeflerini tespit eder ve gerektiğinde ortaya çıkan sapmaları tespit ederek bütçelerini revize edebilirler. Bu sayede gelir ve gider dengesini kontrol altında tutabilirler. Günümüz küresel ve ulusal pazar koşullarında başarılı olan şirketler bütçelerini hazırlayan, yöneten ve beklenmeyen durumlarda en hızlı önlem alabilenlerdir.

Hazırlanan ve yönetilen gelecek yıl bütçesi, yönetimlerin hızlı, verimli ve güvenli kararlar almalarını kolaylaştırır.

Retail Three Danışmanlık, bütçe sürecinizi hazırlamanız, yönetmeniz ve raporlamanızda size destek olur. Bu sürecin sonunda bütçenizi hazırlayıp en hızlı şekilde yönetebilmeniz için firmanıza en uygun ERP yazılımını size sunar. 

bottom of page