top of page

Kullanım Koşulları

Retail Three - Kullanım Koşulları

Kullanım Şartları

 

Retail Three Danışmanlık retailthree.com (“İnternet Sitesi”) adresinde yer alan içeriğini aşağıdaki şartlara ve hükümlere (“Şartlar”) tabi olarak sunmaktadır. Şartları önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebiliriz. Bu nedenle periyodik olarak inceleyiniz. Bu Şartlar en son 18 Haziran 2019 tarihinde güncellenmiştir. Bu İnternet Sitesine erişim sağlamanız ve bu İnternet Sitesini kullanmanız halinde, işbu Şartları kabul etmiş sayılırsınız.

Telif HakkıYazılar, resimler, logolar, simgeler, videolar ve retailthree.com web sitesinin tüm içerik ve tasarımı; bunlara ilave olarak, web sitesi içeriği, Madde B – “İnternet sitesi içeriğinin kullanılması” bölümünde ifade edilen kullanımlar haricinde, yazılı iznimiz olmaksızın; hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, tersine mühendisliğe tabi tutulamaz, tadil edilemez (her türlü güvenlik veya teknolojik önlemlerin, sorumluluk reddi bildirimlerinin veya açıklama yazılarının kaldırılması ya da devre dışı bırakılması dahil), yüklenemez, yayımlanamaz, duyurulamaz, iletilemez veya dağıtılamaz. Açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır. 

 

Web Sitesinin Kullanımı: Retail Three Danışmanlık; Web Sitesi İçeriğini Retail Three Danışmanlık’ın önceden yazılı onayını almaksızın çoğaltamaz, değiştiremez, tersine mühendisliğe tabi tutamaz, dağıtamaz, iletemez, duyuramaz veya ifşa edemezsiniz. Buna ek olarak, Web Sitesi İçeriğini ve herhangi bir bölümünü Retail Three Danışmanlık’ın açık yazılı onayını almaksızın “kullanamazsınız”. 

Retail Three Danışmanlık’in ihlal ve kaldırma bildirimleri: Retail Three Danışmanlık, herhangi bir şahsa veya kuruluşa ait telif hakları ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarını (mahremiyet ve aleniyet hakları dahil) ihlal eden her türlü bilgi gönderimini yasaklar. Fikri mülkiyet haklarınızın (veya uygulamakla sorumlu olduğunuz böyle bir hakkın) İnternet Sitesindeki herhangi bir içerik nedeniyle ihlal edildiğine kanaat getirirseniz, Retail Three Danışmanlık’in aşağıda belirtilen adresine bir yazı yazarak: (a) ihlal edildiği iddia edilen telif hakkına tabi eserin ve/veya fikri mülkiyet haklarının neler olduğunu; (b) kaldırılması talep edilen, İnternet Sitesinde ihlal edici nitelikte olduğu iddia edilen materyalin ne olduğunu; (c) adınızı, adresinizi ve gündüz kullandığınız telefon numaranızı ve varsa eposta adresinizi; (d) telif hakkına tabi eserin ve/veya fikri mülkiyet haklarının kullanımına sahibi, temsilcisi tarafından veya kanun uyarınca izin verilmediğini iyi niyetli olarak inandığınızı gösteren bir beyanı; (e) ihtardaki bilgilerin doğru olduğunu ve yalan yere yemin etme cezasına tabi olarak, imzalayan kişinin ihlal edildiği iddia edilen hak sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunu gösteren bir beyanı ve (f) fikri mülkiyet hakkı sahibinin veya hak ihlalini ileri sürmek için onun adına hareket etmeye yetkili başka birinin imzasını içeren yazılı bir beyanda bulunmanız gerekmektedir. Retail Three Danışmanlık, böyle bir beyanı alması üzerine, TÜRK hukuku kapsamında herhangi bir şahsa ait telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden her türlü yayımlanmış bilgiyi kaldıracaktır. TÜRK hukuku haksız yere bu tür bir beyanda bulunanlar hakkında önemli cezalar öngörmektedir. Retail Three Danışmanlık’ın bu Madde kapsamında çalıştığı Hukuk firması bildirim irtibat adresi şöyledir: Y&C Hukuk, Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas, Kadıköy, İstanbul.

Markalar: Websitesi üzerinde gösterilen markalar, tasarımlar ve logolar (müşterek “Markalar”), Retail Three Danışmanlık veya lisans verenlerinin tescilli ve tescilsiz Markalarıdır. Tarafımızca açıkça izin verilen haller haricinde (örneğin İnternet Sitesinde yer alan sosyal medya paylaşım araçları yoluyla) herhangi bir bilgiyi, tanıtım veya promosyon amaçlı olarak ya da herhangi bir üçüncü tarafı bilgilendirmek veya etkilemek amacıyla halka açık herhangi bir ortamda (ör. basın bülteni, web siteleri veya halka açık sosyal medya) Retail Three Danışmanlık veya referanslarıyla ilişkilendirmemeyi veya onlara isnat etmemeyi ve Retail Three Danışmanlık veya lisans verenlerinin herhangi bir Markasını kullanmamayı veya çoğaltmamayı ya da Retail Three Danışmanlık veya referanslarının onayını veya bunlarla ilişkisini dolaylı olarak göstermemeyi kabul edersiniz. 

Kullanıcı Duyuruları: Retail Three Danışmanlık’ın; duyurular, forumlar veya mesaj panoları, anketler, anket yanıtları ve diğer ortamlarda Web Sitesiyle ilgili olarak ilan ettiği veya sair surette yayımladığı bilumum bilgileri kullanma, yayımlama ve sair surette bunlardan istifade etme konusunda kısıtlamasız bir hak sahibi olduğunu kabul ve takrir edersiniz. Buna ek olarak, söz konusu bilgi sunumlarının Retail Three Danışmanlık tarafından kullanılması ve yayımlanmasıyla bağlantılı her türlü mahremiyet veya aleniyet haklarının, fikri mülkiyet haklarının, telif hakları dahilindeki manevi hakların ya da atıf haklarının ihlali ya da bu konudaki ihlal iddialarına karşı Retail Three Danışmanlık’den talep hakkından feragat edersiniz. 

Retail Three Danışmanlık, Web Sitesine kullanıcılar tarafından gönderilen bilgilerin güvenilir olduğunu beyan etmez veya güvenilirlik derecesini onaylamaz. Retail Three Danışmanlık, bunun yanı sıra, kullanıcılar tarafından Web Sitesine gönderilen tüm bilgileri gözden geçirmez; dolayısıyla bu bilgilerden sorumlu değildir. Ancak, Retail Three Danışmanlık herhangi bir sebeple veya gerekçe belirtmeksizin herhangi bir bilginin yayımlanmasını reddetme veya herhangi bir bilgiyi tamamen veya kısmen kaldırma hakkını saklı tutar.

Üçüncü Taraf Web Siteleri: Retail Three Danışmanlık, üçüncü taraf içerik sağlayıcılarının, varsa, kullanım şartları ve gizlilik politikalarına tabi söz konusu üçüncü taraf web sitelerinden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

Tazminat: Retail Three Danışmanlık; Web Sitesini kullanmanızdan ve/veya bu Şartları kabul etmek suretiyle yapmış olduğunuz beyanlar, verdiğiniz taahhütler ve garantiler dahil olmak üzere, bu Şartların tarafınızca ihlal edilmesinden doğan hak talepleri Retail Three Danışmanlık ve/veya Retail Three Danışmanlık’ın Tazmin Edilen Tarafları” tarafından maruz olunan tüm sorumluluk, masraflar, giderler veya sair zararlar (“Zararlar”) nedeniyle tazmin etmeyi, savunmayı ve beri kılmayı kabul edersiniz. Retail Three Danışmanlık, sair surette tarafınızca tazmin edilmesi gereken her türlü konuda münhasır savunma ve kontrol görevini, masrafı kendisine ait olmak üzere ifa etme hakkını saklı tutar. 

Mahremiyet: Retail Three Danışmanlık kişisel gizliliğin sizin için önemli olduğunu bilmektedir, mahremiyetinize saygı göstermeye ve kişisel bilgilerinizi korumaya önem vermektedir. Retail Three Danışmanlık kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi nasıl kullandığı ve koruduğunu öğrenmek için Gizlilik Politikası (bkz. https://www.Retail Three Danışmanlık.com/privacy-policy.aspx), inceleyiniz.

Uygulanacak hukuk; yargı yetkisi: Bu Şartlar, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, İstanbul, TÜRKİYE yasalarına tabidir.





 

bottom of page