top of page

Mağazacılık

Eğitimleri

Ürün Yönetimi Eğitimi

Perakendeciler için verilen bu eğitimin amacı başta mağazalar ve bölge yöneticilerine Ürün Yönetimi hakkında detaylı bilgi birikimini aktarmaktır. Ürün Yönetiminin bütçe, ürün grubu oluşturma, inovasyon, alakasyon, replenishment, satınalma, merchandising ve görsel merchandising başta olmak üzere tüm alt görev ve sorumluluklarını öğretmektir.

pm.jpg

Müşteri Hizmet Yönetimi

Mağazacılık müşterilerin, gereksinimlerinin karşılanacağı ve onları tatmin edecek bir ortamın yaratılmasıdır. Mağazacılık müşteri daha içeri girmeden başlar, içeri giren müşterinin mağazadan ayrılması ile bitmez, satış sonrasında verilecek hizmetlerle devam eder. Eğitimimiz mağaza ekipleriniz için mükemmel müşteri hizmeti sağlamayı öğretir.

Alışveriş

Mağaza Bölge Yöneticiliği

Eğitimimiz Mağazalar Bölge Yöneticileri için hazırlanmıştır. Tüm perakende mağazacılık konu başlıkları bölge yöneticilerine eğitimde öğretilir. Bu eğitime kariyerinde tecrübeli veya yeni başlayan tüm adaylar katılabilir. Eğitim teorik ve uygulamalı olarak gerçekleşir. 

Ders Odası

Zaman Yönetimi Eğitimi

Bu eğitim iş ve sosyal hayatında zaman tuzaklarıyla mücadele etmek isteyenlere nerelerde hatalı davrandıklarını göstermek ve “zamanımı nasıl daha iyi değerlendirebilirim”  sorusunun cevaplandırılması ve bu hataların tekrar etmesini önlemek için gerekli bilgiyi öğretir.

time.jpg

Temel Merchandising

Bu eğitim mağaza ekipleri, mağaza yöneticileri ve bölge yöneticileri için hazırlanmıştır. 

 

Temel Merchandising Eğitimin amacı Perakendecilik işinin kârlı bir şekilde yönetilmesi için Merchandising konusunda gerekli temel bilgi birikiminin kazandırılması ve öğretilmesidir. 

r-tra.jpg

Mağazacılık Analitiği

Bu eğitimin amacı mağaza ve bölge yöneticileri için temel mağaza analitik işlemlerinin öğretilmesidir. Bu eğitim ile mağaza yönetiminin ihtiyaç duyabileceği raporlama ve analiz matematiği öğretilir. Mağaza yönetimi bu eğitim sayesinde gerekli pratik raporları oluşturarak mağazası hakkında üst yönetime veya genel müdürlüğe bilgi akışı sağlayabilir.

verilerin analiz

Satış Alanı Yönetimi

Bu eğitimin amacı mağazacılık ekiplerine mağaza içerisindeki satış alanının etkin kullanılmasını öğretmektir. Alan Karlılığı eğitimin en önemli alt konu başlıklarındandır.

Eğitim sonunda katılımcılar mağaza satış alanının en verimli ve karlı şekilde yönetilmesini öğrenecektir.

Denim Pantolon Yığın

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres kişileri bedensel ve ruhsal düzeyde tehtid eden bir ağırlık olabildiği gibi hayatla başa çıkmada enerji veren bir güç de olabilir. Bu eğitimde iş hayatında yüzleşilen stres nedenlerinin birer düşürücü güç olmaktan çıkarılıp, itici bir güç haline nasıl dönüştürülebileceği öğretilir.

stres.jpg

Satış Yönetimi

Retail Three Danışmanlığın Satış Yönetimi Eğitimi, mağaza satış ekiplerinin müşteri ve satış odaklı, üretken davranış ve işbirliği temellerine dayalı bir yöntem çerçevesinde satış yönetimini öğrenmelerini sağlar. Ayrıca işe yeni başlayan satış ekiplerinin eksiklerini hızla tamamlamaları için gerekli bilgileri öğretir.

Antika dükkanı

Mağaza Yönetici Adayı

Bu eğitim mağaza müdür ve müdür yardımcısı yetiştirme programıdır. Bu eğitim programı firmaya göre kişiselleştirilebilir. Yönetici Adayı yetiştirme programına seçilen adaylar eğitim ve oryantasyona tabi tutulur. Eğitim programı sonunda uygun bulunan adaylar mağaza yöneticisi olmaya hak kazanır ve görevlerine başlarlar.

man.trai.jpg

Stok Yönetimi Eğitimi

Stok Yönetimi Eğitimi mağaza ekiplerine mağazalarda bulundurdukları stok oranlarının kendilerine olan olumlu ve olumsuz etkilerini öğretir. Bu eğitime mağaza yöneticileri, mağaza ekipleri ve mağaza bölge yöneticileri katılabilir. 

stck-man..jpg
bottom of page