top of page

Yönetici

Eğitimleri

Ürün Yöneticisi

Kapsamlı Ürün Yönetimi eğitimimiz ürün süreç yönetiminin başarısını en üst düzeye çıkarmak isteyen tüm firmalar için mükemmeldir. Ürün Yönetimi eğitimimiz firmanızın iş gereksinimlerine ve ekibinizin taleplerine göre özelleştirilebilir.

product-manager.jpg

Mağaza Yöneticisi

Mağaza yöneticilerinin bir sürü sorumluluğu vardır ve birden fazla görevi yerine getirirler. Satış ortağı, müşteri hizmetleri temsilcisi, yönetici, mentor vb. işte bu nedenle bütünsel eğitimimiz tüm bu sorumluluklar ile nasıl başa çıkacağınızı öğretir.

store-manager.jpg

Marka Konumlandırma

Kullanıcı odaklı metodolojiyi marka yaratmaya uygulayan Retail Three, marka sadakati üzerine temel oluşturan marka tasarımları yaratarak markanın modern dijital çağda uzun süredir devam eden başarısını garanti eder. Marka konumlandırma için Marka Stratejisi, Marka Kimlik, Pazarlama Araçları ve Dijital kullanırız.

branding.jpg

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres kişileri bedensel ve ruhsal düzeyde tehtid eden bir ağırlık olabildiği gibi hayatla başa çıkmada enerji veren bir güç de olabilir. Bu eğitimde iş hayatında yüzleşilen stres nedenlerinin birer düşürücü güç olmaktan çıkarılıp, itici bir güç haline nasıl dönüştürülebileceği öğretilir.

stress-management.jpg

Bölge Yöneticisi

Eğitimimiz Mağazalar Bölge Yöneticileri için hazırlanmıştır. Tüm perakende mağazacılık konu başlıkları bölge yöneticilerine eğitimde verilir. Eğitim perakende sektörü Bölge Yöneticilerine yöneliktir. Eğitim teorik ve uygulamalı olarak gerçekleşir.

area-manager.jpg

E-Ticaret Yöneticisi

E-ticaret Yöneticisi eğitimi, e-ticaret işinizi büyütmek için çeşitli şekillerde size yardımcı olacaktır. Avantajlardan bazıları; her zaman yeşil bir marka oluşturmak, müşterileri e-ticaret sitenize daha fazla dönüştürmek, itibar yönetimi ve gelişmiş müşteri ilişkileridir.

e-commerce-manager.jpg

İş Kurma Eğitimleri

Eğitimimiz, iç ve dış pazarda büyümeyi ve rekabet etmeyi amaçlayan girişimcilere yöneliktir. Girişimcileri fikir aşamasından marka ömrü boyunca olabilecek süreçleri, sürdürülebilir teknoloji işletmeleri ve büyüme potansiyeli yüksek şirketler kurmalarına yardımcı olan bilgileri öğretir.

startups.jpg

Satış Yöneticisi

Satış Yönetimi Eğitimi, satış yöneticilerinin üretken davranış, işbirliği ve hesap verebilirliğe dayalı bir yönetim çerçevesi oluşturmasını sağlar. Eğitim programlarımız satış ekipleri kurma, seçme, yönetme, eğitme ve yönetimsel araçları içerir.

sales-manager.jpg

Mağaza Yönetici Adayları

Bu eğitim mağaza müdür ve müdür yardımcısı yetiştirme programıdır. Bu eğitim programı firmaya göre kişiselleştirilebilir. Eğitim programı sonunda uygun bulunan adaylar mağaza yöneticisi olmaya hak kazanır ve görevlerine başlarlar.

man.trainee.jpg

Zaman Yönetimi Eğitimi

Bu eğitim iş ve sosyal hayatında zaman tuzaklarıyla mücadele etmek isteyenlere nerelerde hatalı davrandıklarını göstermek ve “zamanımı nasıl daha iyi değerlendirebilirim”  sorusunun cevaplandırılması ve bu hataların tekrar etmesini önlemek için gerekli bilgiyi öğretir.

time-management.jpg
bottom of page