top of page

Gizlilik Sözleşmesi

Retail Three - Gizlilik Sözleşmesi

Retail Three Danışmanlık (müştereken “Retail Three Danışmanlık”, “tarafımız” veya “biz” olarak anılacaktır), kişisel gizliliğin sizin için önemli olduğunu bilmektedir. Mahremiyetinize saygı göstermeyi ve bu Gizlilik Politikasına bir bağlantı veren tüm web siteleri veya uygulamalar (“İnternet Siteleri”) vasıtasıyla toplanan, kişisel bilgilerinizi korumayı taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Politikası, İnternet Siteleriyle bağlantılı olan kişisel bilgilerinizi veri sorumlusu sıfatımızla nasıl işlediğimizi ve koruduğumuzu açıklamaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanım Şartları
 

Topladığımız bilgiler: Retail Three Danışmanlık; Retail Three Danışmanlık İşe Alım Formuna kayıt olurken, Retail Three Danışmanlık bültenleri ve duyurularına kayıt yaptırırken, blog sayfamızda yorumlar yaparken, web sitemiz bazı kişisel bilgiler toplar. Toplanan kişisel bilgiler Web Siteleri arasında farklılık gösterebilir ve adınız, eposta adresiniz, telefon numaranız ve bir iş başvurusu yaparken sizden istenen diğer bilgileri içerebilir. Örneğin; Retail Three Danışmanlık web sitesine kayıt yaptırdığınızda, kayıt işlemi sırasında vermiş olduğunuz eposta adresine Retail Three Danışmanlık tarafından e-postaların gelmesini kabul etmiş olursunuz. Retail Three Danışmanlık veya temsilcileri bu eposta adresi üzerinden sizinle iletişim kuracaktır.
Web Sitemizle etkileşimde kullandığınız cihazlar hakkında da otomatik bilgi toplayabiliriz. IP adresi, aygıt kimliği, web tarayıcısı ve İnternet Sitelerimizdeki çerezler, web işaretçileri, pikseller, ve benzer teknolojiler (“Çerezler” olarak anılacaktır) yoluyla toplanan bilgiler otomatik olarak topladığımız bilgiler arasındadır. Web Sitemizde hangi konularda arama yaptığınız ve neleri görüntülediğiniz gibi, Web Sitemizi nasıl kullandığınıza dair bilgileri de otomatik olarak toplamamız mümkündür. Otomatik olarak toplanan bilgiler, sunmuş olduğunuz kişisel verilerle ilişkili olacaktır. 

 

Bilgilerin kullanılması: Topladığımız kişisel bilgiler, bu konuda özellikle onayınızı almış olmamız kaydıyla ya da Retail Three Danışmanlık’ın söz konusu bilgileri işlemesinden dolayı meşru bir menfaati olması ya da sair hukuki bir zemininin bulunması şartıyla kullanılabilir. Kişisel bilgilerinizi dosyada muhafaza ederek, sizinle irtibat kurmak istediğimizde kullanabiliriz. 
Retail Three Danışmanlık, İnternet Sitelerimizi ve hizmetlerimizi yönetmek ve bunları nasıl kullanacağınızla ilgili analitikleri toplamak için birinci ve üçüncü taraf Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojilerini kullanabilir. Çerezler hakkında bu Gizlilik Politikası dokümanında verilen bilgiler söz konusu diğer izleme teknolojileri için de geçerlidir. Çerezleri nasıl kullandığımızla ilgili daha fazla bilgi için Çerez Politikası na bakınız.

 

Verileri alanlar ve uluslararası veri aktarımları: İnternet Sitelerinde toplanan kişisel bilgiler, zaman zaman Retail Three Danışmanlık iştirakleri ve bağlı kuruluşları ile onların personeline ve ayrıca, yerel kanunları size kendi ülkenizdekinden daha kısıtlı haklar sunabilecek ülkeler dahil olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren üçüncü taraf hizmet tedarikçilerimize aktarılabilir. Bunun yanı sıra, İnternet Siteleri Retail Three Danışmanlık ve dünyanın herhangi bir yerindeki üçüncü taraf hizmet tedarikçilerimiz tarafından görüntülenebilir ve barındırılabilir. Kanunla öngörülen hallerde, kişisel verilerin ikamet ettiğiniz ülke dışındaki diğer ülkelere aktarılması dahil olmak üzere; Retail Three Danışmanlık iştirakleri, bağlı kuruluşları ve üçüncü taraf hizmet tedarikçileri tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak yeterli veri koruma tedbirlerinin alınmasını sağlamaya yönelik hukuki mekanizmalarımız mevcuttur. AB Standart Sözleşme Maddelerini de içerebilecek olan bu hukuki mekanizmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, aşağıdaki adres üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. İnternet Sitelerinden herhangi birinin kullanmanız ve bunların herhangi birinde bilgi vermeniz halinde, bu bilgilerin söz konusu sınırlar-arası aktarımına ve barındırılmasına gönüllü olarak onay vermiş olursunuz. 
Retail Three Danışmanlık, sizin onayınız olmaksızın, aşağıdakiler hariç olmak üzere üçüncü tarafların kendi pazarlama amaçları doğrultusunda ya da sair sebeplerle, kişisel bilgilerinizi kasıtlı olarak ifşa etmeyecek veya aktarmayacaktır (ayrıca kişisel bilgilerinizin izinsiz veya yanlışlıkla ifşasını önleyici nitelikte makul tedbirleri alacaktır).

 

Buna ek olarak, sizinle ilgili bilgileri:

 • Kanun marifetiyle veya adli bir süreç kapsamında bizden talep edilmesi halinde;

 • Kolluk kuvvetlerine veya diğer resmi makamlara;

 • İfşanın fiziksel zararı ya da mali kaybı önlemek için ya da yasa dışı faaliyet suçu ya da şüphesinin soruşturulması kapsamında gerekli veya uygun olduğuna kanaat getirdiğimizde,

 • İfşanın bir kişinin önemli hak ve menfaatlerini korumak için gerekli olduğu hallerde;

 • Kullanım Şartları ile öngörülen gereklilikleri uygulamak için;

 • Mülklerimizi, hizmetlerimizi ve yasal haklarımızı korumak için;

 • Retail Three Danışmanlık, bağlı kuruluşlarımız ve/veya iş ortaklarımıza karşı dolandırıcılık faaliyetini önlemek için;

 • Denetim, mevzuat uyum ve kurumsal yönetişim fonksiyonlarını desteklemek için ya da

 • İlgili kanunlara riayet etmek için ifşa edebiliriz.
   

Kullanıcı forumları: Bilgileri internet üzerinden kamuya açtığınızda, bu bilgilerin başkaları tarafından alınıp kullanılabileceğinin bilincinde olmanız gerekir. Retail Three Danışmanlık, kullanıcıların İnternet Sitelerinde kamuya açık olarak ifşa ettiği bilgileri edinen üçüncü tarafların eylem veya hareketlerinden sorumlu tutulamaz. 

 

Üçüncü taraf sitelere bağlantı: Retail Three Danışmanlık, kullanıcılarımıza bir hizmet olarak, üçüncü taraf web sitelerine veya bilgilerine bağlantılar verebilir. Bu bağlantıları kullanırsanız İnternet Sitelerinden ayrılacaksınız. Söz konusu bağlantılar Retail Three Danışmanlık’in üçüncü tarafı, üçüncü taraf web sitesini ya da bunların içindeki bilgileri onayladığı, desteklediği ya da tavsiye ettiği anlamına gelmez ve Retail Three Danışmanlık bunları kullanmanızdan dolayı sorumlu veya yükümlü olmaz. Bu kullanım, ilgili internet sitelerine ait kullanım şartları ve gizlilik ilkelerine tabi olacaktır. 

 

Sosyal ağ oluşturma: İnternet Siteleri; Twitter, LinkedIn, Facebook ve YouTube gibi sosyal ağ hesaplarınıza giriş imkanı verebilir ve bunları Retail Three Danışmanlık ile ilişkilendirebilir. İnternet Siteleri, bazı sosyal ağ hesabı kimlik bilgilerini kullanarak bir Retail Three Danışmanlık hesabına giriş yapmanıza da olanak sağlayabilir. 
Sosyal ağ hesabınızı Retail Three Danışmanlık sistemine bağlamanız ya da sosyal ağ hesabı kimlik bilgilerinizi kullanarak bir Retail Three Danışmanlık hesabına giriş yapmanız halinde, o sosyal ağ hesabı için herkese açık profilinizde vermiş olduğunuz bilgilere erişim sağlamamıza izin vermiş olursunuz. Herkese açık profilinizde yer alan bilgiler sosyal ağ ve sizin ayarlarınıza bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte; eposta adresinizi, gerçek adınızı, profil resminizi, cinsiyetinizi ve konumunuzu içerebilir. Sosyal ağ hesabınızdan aldığımız bilgileri sosyal ağ kullanım şartlarına ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanırız. Bir sosyal medya hesabının bizimle bağlantısını kesmek istiyorsanız, söz konusu sosyal ağ hesabınızın ve tedarikçisinin ayarlarına göz atınız. 


 

Güvenlik: Retail Three Danışmanlık, kişisel verileri kayıp, yanlış kullanım, tahrifat veya imhaya karşı korumak için, genel kabul görmüş teknoloji ve operasyonel güvenlik standartlarını uygulamıştır. Kişisel bilgilere erişim izni yalnızca Retail Three Danışmanlık personeli ve üçüncü taraf hizmet tedarikçilerine verilmiştir. Bu çalışanlar ve hizmet tedarikçilerinin söz konusu bilgilerin gizliliğini muhafaza etmesi gerekir. Bu önlemlere rağmen, Retail Three Danışmanlık, yetkili olmayan şahısların kişisel bilgilerinize erişim hakkı olmayacaktır.


 

Veri saklama politikası: Retail Three Danışmanlık kişisel verileri ilgili iş ilişkisi devam ettiği sürece gerektiği şekilde muhafaza eder. Kendimizi yasal hak taleplerine karşı korumak, kişisel bilgileri analiz veya tarihsel kayıt tutma işlemi için kullanmak ya da bilgi yönetim politikalarımız ve programlarımıza uygunluk göstermek için bu bilgileri saklamaya ihtiyaç duyuyorsak, iş ilişkisi sürecini aşacak bir süre boyunca söz konusu kişiler bilgileri elimizde tutmamız da gerekebilir. Kişisel bilgilerinizi silmemizi talep ederseniz, Retail Three Danışmanlık bu bilgilerin tüm örneklerini tamamen silmek için makul girişimlerde bulunacaktır. İnternet Siteleri 15 yaşındaki veya daha küçük çocuklar için tasarlanmamıştır. Retail Three Danışmanlık bu yaşın altındakilerin kişisel bilgilerini kasıtlı olarak toplamaz veya muhafaza etmez. 
 

Haklarınız: Yerel kanun uyarınca öngörülen hallerde, verilerin gözden geçirilmesi, üzerinde değişiklik yapılması ya da silinmelerinin talep edilmesi amacıyla, sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgilere erişim talep etmeye hakkınız olabilir. Hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerin bir kopyasını talep etme ve bilgilerdeki hataları düzelttirme hakkınız da olabilir. Sizinle ilgili toplamış olduğumuz kişisel bilgilere için, info@retailthree.com adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.
 

Onay; Gizlilik Politikası üzerindeki değişiklikler: Web Sitemizi kullanmanız halinde, kişisel bilgilerinizin bu Gizlilik Politikasında ve Web Sitesinin başka bir bölümünde ifade edildiği şekilde tarafımızca toplanmasına, kullanılmasına ve depolanmasına onay vermiş olursunuz. Dönem dönem bu Gizlilik Politikası üzerinde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu Gizlilik Politikasını güncellenip güncellenmediğini öğrenmek için zaman zaman gizlilik politikası sayfamıza göz atın.
 

İletişim:


Retail Three Danışmanlık 

Çakmak Mah. Saatçi Sk.

Kutay İş Merkezi, No:17 D:8

Ümraniye – İstanbul / TÜRKİYE

bottom of page