top of page

Kategori Yönetimi

Nasıl Fayda Sağlarız?

Kategori yönetimi, bizi modern tedarik kategorileri anlayışımıza götüren onlarca yıllık bir geçmişe sahiptir. 1980'lerde yaratılan kategori yönetimi, başlangıçta tüketicilerin onları nasıl kullandıklarına dayanarak kategorilere ayırma süreci idi. Başlangıçta pazarlama ekipleri tarafından oluşturulan kategori yönetimi, perakendecilerin, kendi ürünleri arasındaki verimsiz rekabeti en aza indirerek satışlarını artırmalarına yardımcı oldu.

Bugün, kategori yönetimi tedarik zincirlerinde verimliliği artırmak için bir süreci tanımlamak için gelişti, fakat özünde hala değeri maksimize etmek için öğeleri gruplandırmakla ilgilidir.

Retail Three Danışmanlık, stratejik bir yaklaşım olarak belirli ürün kategorilerine odaklanarak tedarik kaynaklarını organize etmenize, pazar, fiyatlandırma ve karlılık analizi yapmanıza, bunları tedarik aşamasında kullanmanıza yardım eder.

bottom of page