top of page

KPI Yönetimi

Nasıl Fayda Sağlarız?

Temel Performans Göstergeleri veya KPI'lar, işletmelerin hedeflerine ne kadar etkili bir şekilde ulaştığını ölçmek için kullandıkları bir araçtır. KPI metriklerini kullanmak, işletmelerin iş hedeflerini belirlemesi için bir yoldur; böylece performanslarını düzenli olarak kontrol edebilir ve nerede başarılı olduklarını ve nerede geliştirmeleri gerektiğini belirleyebilirler.

Her işletmenin takip ettiği KPI'lar, kendi sektörlerine ve kendi hedeflerine bağlı olarak muhtemelen kendi özgü ve farklı olabilir. Aynı farklı sektör ve farklı firmalarda olduğu gibi farklı departmanlarda kendilerine özgü KPI'lar geliştirerek kullanabilirler. 

Şirketler, müşterilerle çalışırken de KPI'ları kullanılabilirler. Firma müşterilerinden biriyle bir çalışmaya başladığında, iki kuruluş sözleşmenin ne kadar başarılı olduğunu izlemek için belirli KPI'lar üzerinde anlaşabilir. Her departman kendine özgü KPI'lar kullansa da,  bu kilit göstergeler organizasyon içindeki diğer ilgili departmanlar için de değerli olabilir.

Retail Three Danışmanlık, sektöre, firmaya ve departmanlara özgü KPI'ların belirlenmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesinde size destek olur.

bottom of page