top of page

Mağazalar Denetim

Nasıl Fayda Sağlarız?

Mağazacılıkta denetim genel müdürlük tarafından belirlenen firma prosedürlerinin, mağazacılık prensiplerinin, kurum kurallarının ve yasal süreçlerinin doğru ve eksiksiz uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesidir. Günümüz perakendeciliğinde rekabet ve piyasa koşullarına hızlı aksiyon alma gerekliliği ve genel müdürlükler tarafından alınan hızlı alınan güncel kararların şirket mağazalarında da

hızlı ve etkin bir şekilde belirlenen süre içerisinde aktif olup olmadığını belirlemek içinde önemlidir.

 

Denetimler sayesinde mağazalardaki eksikler tespit edilir ve hızlı önlem alınarak gerekli düzenlemeler yapılır. Mağazaların disiplin ve düzenlerinin korunması, mağaza yönetici ve ekiplerinin performanslarıda denetimlerin diğer bir belirleyici yönünü oluşturur.

Retail Three Danışmanlık, mağazacılık denetimlerinde 2 hizmet vermektedir.

  • Mağaza Denetim kriterlerinin ve evrelerinin belirlenmesi ve mağazacılık denetim departmanlarının kurulması,

  • Mağaza denetimlerinin yapılması.

bottom of page