top of page

Retail Merchandising

Nasıl Fayda Sağlarız?

Merchandising, ürünleri insanlara yönlendirme sanatıdır. Retail Three Danışmanlık merchandising konusunda kendi geliştirdiği "ICA" ( Interactive Correct Actions) metodunu uygulamaktadır. 

Yıllardır mağazacılıkta merchandising doğru ürün, doğru fiyat, doğru zaman, doğru miktar ve doğru lokasyon olarak olarak tanımlanmakta ve 5 P Merchandising veya 5 P Pazarlama olarak da adlandırılmaktadır.

Ne varki merchandising hakkında yukarıdaki genel tanımlama halen geçerli bir tanımlama varsayılıyorsa da gerçekte günümüz koşullarında bizce yeterli bir strateji değildir. Dijitalleşme, bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması, sanal gerçeklik ve sanal ortamların giderek artması, artan nüfusun kişiselleştirilebilir ürünlere olan yoğun ilgisi ve "Yapay Zeka’nın Kullanılabilir Uygulamaları" olarak özetleyebileceğimiz teknoloji 5.0 artık merchandising'in klasik tanımının bir strateji olarak izlenmesinin yetersizliğinin bir göstergesidir.

Markanızın veya mağaza operasyonlarınızın her yönünü stratejik olarak planlayarak başarılı bir strateji gerçekleştirmeniz için Merchandising danışmanlığımızdan faydalanabilirsiniz.

bottom of page