top of page

Retail Buying

Nasıl Fayda Sağlarız?

Zorlu rekabet koşulları ve müşteri alışveriş alışkanlıklarının değişmesi ve gelişmesiyle günümüz perakendecilerinin karlılıklarını koruması güçleşmiştir. Aynı zamanda yeni ürün geliştirme ve koleksiyon oluşturma fikirleri süreklilik arz eden bir hale gelmiştir. 

Retail Three Danışmanlık, önemli ürün kategorisi eksiklerini ve marka fırsatlarını tanımlar ve bunları satış gelirini arttırmak için satın alma stratejisine dahil eder. Dönüşümü maksimize etmek ve müşteri sadakatini artırmak için ürün, tedarikçi, e-ticaret, mağazaların net iş stratejileri ve önceliklendirmelerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Satışları artırmak ve müşteri dönüşümünü artırmak için ürün kategorilerinde yeni kar fırsatlarını belirler.

bottom of page