top of page

Rakip Analizi

Nasıl Fayda Sağlarız?

Başarı elde etmek isteyen şirketler, rakiplerini derinlemesine kavramaya ihtiyaç duyarlar. Retail Three Danışmanlık Rakip Analizi çalışmalarını yaparken kabul edilmiş sektör normlarının yanı sıra firmanızın ihtiyaçlarınıza göre ilave uyarlamalar yapar.

Doğrudan ve dolaylı rakiplerin belirlenmesi, konumlarının analizi, güçlü ve zayıf yanlarının yanı sıra ürün ve hizmetlerinin analizi, şirketinizin kurumsal stratejisinin iyileştirilmesi için sağlam bir temel sağlar.

 

Retail Three Danışmanlık Rakip Analizi rakiplerinizin stratejileri ve motivasyonlarının bilgisi, müşterilerimizin gelecekteki davranışları tahmin etmelerini ve kendilerini proaktif olarak belirli bir hedef pazarda konumlandırmalarını sağlar.

Amacımız, müşterilerimize rekabeti en kapsamlı ve doğru şekilde ortaya koymaktır.

bottom of page