top of page

Ürün Yönetimi

Nasıl Fayda Sağlarız?

Bazen sadece farklı gözlere veya fikirlere ihtiyacınız olur. Aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan belirli bir çalışma alanı için uygulamalı taktik destek sağlayabiliriz:

Mentorluk ve Koçluk:  Bireyselleştirilmiş birebir koçluk ve mentorluk toplantıları, belirli ürün yöneticisi gereksinimlerine odaklanmıştır.


Ürün Yönetimi Organizasyon Tasarımı: İhtiyaçlarınız için doğru ürün yönetimi organizasyonunu oluşturacağız rolleri, sorumlulukları ve kpi tanımlamanıza yardımcı olmak için sizinle birlikte çalışacağız.
 

Süreç ve Sistem Geliştirme: Ürün yönetimi işleyişini desteklemek için mevcut süreçleri geliştirmenize veya yeni süreçler geliştirmenize ve entegre etmenize yardımcı olacağız.


Ürün Yaşam Ömrü Yönetimi: Ürün Yaşam Ömrü sorunlarını çözmenize yardımcı olmak için pratik ve analitik yöntemler ile destek vereceğiz.

Retail Three Ürün Yönetimi danışmanlığımız ürün yönetimi boşluklarını bulmanıza, düzeltmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Ürün Yönetimi bizim için bir mühendislik ve tasarım uzmanlığıdır.

bottom of page